فروشگاه کتاب زرین بوک http://zarrinbook.mihanblog.com 2020-10-23T01:01:01+01:00 text/html 2020-09-01T13:30:39+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش رانندگی پایه 3 و 2 به همراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی http://zarrinbook.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367282150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div wfd-id="146" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><div wfd-id="158" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">پکیج آموزش رانندگی پایه دو و سه بهمراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی ( به شرط قبولی )</font></b></div><div wfd-id="157" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div wfd-id="156" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">حجم فایل : 37.4 مگابایت</font></b></div><div wfd-id="155" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="154" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : Zip</b></font></div><div wfd-id="153" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div wfd-id="152" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 10.000 تومان</b></font></div><div wfd-id="151" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="150" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="149" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="147" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><p style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">توضیحات و دانلود :&nbsp; در ادامه مطلب</font></b></span></p><div><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b>توضیحات:</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b>کتاب آموزش کامل و جامع رانندگی ویژه متقاضیان پایه 3 ( خودرو های سواری) به همراه آموزش کلیه علائم و تابلو ها</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b>مجموعه سوالات تستی مقدماتی و اصلی آزمون راهنمایی رانندگی ویژه متقاضیان پایه 3</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><span wfd-id="145" style="font-size: 13.3333px;"><b>کتاب آموزش کامل و جامع رانندگی ویژه متقاضیان پایه 2 ( خودرو های سنگین )</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3">همه این محصولات در پکیج موجود میباشد و با قیمت شگفت انگیز 10 هزارتومان بفروش میرسد. ( فرصت را از دست ندهید )</font></b></p><p style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="3" color="#ff0000">رمز فایل در هنگام باز کردن : www.zarrinbook.ir</font></b></p><p style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="font-size: 11px; text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><font size="5" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><b><a href="https://zarinp.al/256551" target="" title="" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">پرداخت و دانلود</a></b></font></p><div><font size="5" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><br></font></div></span></div></div></div></div> text/html 2020-08-25T22:06:57+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش رانندگی پایه 3 و 2 به همراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی http://zarrinbook.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367282150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div wfd-id="146" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><div wfd-id="158" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">پکیج آموزش رانندگی پایه دو و سه بهمراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی ( به شرط قبولی )</font></b></div><div wfd-id="157" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div wfd-id="156" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">حجم فایل : 37.4 مگابایت</font></b></div><div wfd-id="155" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="154" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : Zip</b></font></div><div wfd-id="153" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div wfd-id="152" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 10.000 تومان</b></font></div><div wfd-id="151" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="150" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="149" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="147" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><p style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">توضیحات و دانلود :&nbsp; در ادامه مطلب</font></b></span></p><div><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></div></div></div></div> text/html 2020-08-15T20:00:25+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک سوالات تشریحی کتاب دانش خانواده و جمعیت http://zarrinbook.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367281868/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="2">فرمت فایل : PDF</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="2">تعداد صفحات: 56</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="2">حجم فایل : 3.1 مگابایت</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="2">قیمت: 10.000 تومان</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><font color="#ff0000">توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب&nbsp;</font></span></p></div> text/html 2020-08-15T19:58:55+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب عشق شیرین http://zarrinbook.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8368273800/876454_eshghe_shirin.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>کتاب عشق شیرین</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>تعداد صفحات : 82</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>موضوع : آموزه های روابط ازدواج و زناشویی</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>حجم فایل : 1.7 مگابایت</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : PDF</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 2.500 تومان</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b>توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب</b></font></div> text/html 2020-08-15T19:56:50+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش رانندگی پایه 3 و 2 به همراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی http://zarrinbook.mihanblog.com/post/21 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367282150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div wfd-id="146" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><div wfd-id="158" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">پکیج آموزش رانندگی پایه دو و سه بهمراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی ( به شرط قبولی )</font></b></div><div wfd-id="157" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div wfd-id="156" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">حجم فایل : 37.4 مگابایت</font></b></div><div wfd-id="155" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="154" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : Zip</b></font></div><div wfd-id="153" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div wfd-id="152" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 10.000 تومان</b></font></div><div wfd-id="151" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="150" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="149" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="147" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">توضیحات و دانلود :&nbsp; در ادامه مطلب</font></b></span></p><div><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></span></div></div></div></div> text/html 2020-08-12T17:33:57+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش رانندگی پایه 3 و 2 به همراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی http://zarrinbook.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367282150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div wfd-id="146" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><div wfd-id="158" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">پکیج آموزش رانندگی پایه دو و سه بهمراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی ( به شرط قبولی )</font></b></div><div wfd-id="157" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div wfd-id="156" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b><font size="2">حجم فایل : 37.4 مگابایت</font></b></div><div wfd-id="155" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="154" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : Zip</b></font></div><div wfd-id="153" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div wfd-id="152" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 10.000 تومان</b></font></div><div wfd-id="151" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div wfd-id="150" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="149" style="font-size: 10.6667px;"><br></div><div wfd-id="147" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><span wfd-id="148" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">توضیحات و دانلود :&nbsp; در ادامه مطلب</font></b></span></p></div></div><p style="background-color: rgb(235, 241, 247); box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br></p></div> text/html 2020-08-11T19:01:53+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش رانندگی پایه 3 و 2 به همراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی http://zarrinbook.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367282150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div wfd-id="148" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><b><font size="2">پکیج آموزش رانندگی پایه دو و سه بهمراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی ( به شرط قبولی )</font></b></div><div wfd-id="147" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div wfd-id="146" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><b><font size="2">حجم فایل : 37.4 مگابایت</font></b></div><div wfd-id="145" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><br></div><div wfd-id="144" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : Zip</b></font></div><div wfd-id="143" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div wfd-id="142" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 10.000 تومان</b></font></div><div wfd-id="141" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><br></div><div wfd-id="140" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><br></div><div wfd-id="139" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><br></div><div wfd-id="135" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><span wfd-id="138" style="box-sizing: border-box;"><b><font size="3" color="#ff0000">توضیحات و دانلود :&nbsp; در ادامه مطلب</font></b></span></p></div></div> text/html 2019-07-30T12:57:28+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب عشق شیرین http://zarrinbook.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8368273800/876454_eshghe_shirin.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>کتاب عشق شیرین</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>تعداد صفحات : 82</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>موضوع : آموزه های روابط ازدواج و زناشویی</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>حجم فایل : 1.7 مگابایت</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : PDF</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 2.500 تومان</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff0000"><b>توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب</b></font></div> text/html 2019-07-22T09:43:18+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش ۲۱ نمونه ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد http://zarrinbook.mihanblog.com/post/17 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367465334/posing_guide_groups_of_people02.png" alt=""></div></blockquote></div></blockquote></blockquote><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff" size="2"><b style="">حجم فایل : 1.4 مگابایت</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff" size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff" size="2"><b>فرمت فایل : PDF</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff" size="2"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff" size="2"><b>قیمت : 1.500 تومان</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" size="2"><b style="">توضیحات و دانلود در ادامه مطلب</b></font></span></div> text/html 2019-07-20T16:23:15+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب تنها راز موفقیت ( فعلا مارشملو را نخور! ) http://zarrinbook.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367281550/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA_3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><br></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><br></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><br></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><br></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="2">نام کتاب : تنها راز موفقیت</font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">نویسنده : جواشیم دپوسا/الن سینگر</font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">مترجم : نادیا پوروقار</font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">تعداد صفحات : 69</font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><font size="2"><b>حجم فایل : 4 مگابایت</b></font></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">قیمت : 3.500 تومان</font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="2">دریافت پس از پرداخت</font></b></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><br></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Vazir; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#ff0000" style=""><b>توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب&nbsp;</b></font></span></span></div> text/html 2019-07-20T09:39:16+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب آموزش رانندگی پایه 3 و 2 به همراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی http://zarrinbook.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367282150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">پکیج آموزش رانندگی پایه دو و سه بهمراه نمونه سوالات آزمون مقدماتی و اصلی ( به شرط قبولی )</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">حجم فایل : 37.4 مگابایت</font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>فرمت فایل : Zip</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>قیمت : 10.000 تومان</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff0000">توضیحات و دانلود :&nbsp; در ادامه مطلب</font></b></span></p><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><br></span></div></div> text/html 2019-07-20T07:01:50+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک دانلود کتاب داستان شلم شوروا http://zarrinbook.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367218384/shlm.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b>نویسنده و مترجم :&nbsp;<span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;">عباس حاج سیدجوادی</span></b></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: right;"><b><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: BYekan, Tahoma;">حجم فایل :</span><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;1 مگابایت</span></b></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><b>فرمت فایل : PDF</b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><b>تعداد صفحات : 85</b></span></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b>قیمت : 2000 تومان</b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#ff0000">توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب</font></b></div> text/html 2019-07-20T03:13:47+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک دانلود کتاب در خواب مردگان http://zarrinbook.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367200826/dar_khb.jpg" alt="">.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">نمایشنامه در خواب مُردگان :</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">اشخاص :</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">سلیمه</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">نگین سرمدی</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">مرجان</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">موسی</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;">آفاق صولتی</span></font></b></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">تعداد صفحه : 54</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">حجم فایل : 347 کیلوبایت</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">فرمت فایل : PDF</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><b><font size="2">قیمت : 1000 تومان</font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: justify;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="amer, tahoma" color="#ff0000"><b style="">توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب</b></font></div> text/html 2019-07-19T17:08:32+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک کتاب داستان انگلیسی The Jungle Book http://zarrinbook.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367282276/The_Jungle_Book_new.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="2">نام کتاب : The Jungle Book</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">نویسنده : Ralph Mowat</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">نقاشی کتاب : Francisca Marquez</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">تعداد صفحات : 47</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">فرمت فایل : PDF</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b><font size="2">حجم فایل : 6.2 مگابایت</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="2">قیمت : 3.000 تومان</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="2"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir;"><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font style="" color="#ff0000" size="2">توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب</font></b></span></span></div><div style="color: rgb(45, 45, 45);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><br></span></span></div></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45);"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div></div> text/html 2019-07-19T14:57:17+01:00 zarrinbook.mihanblog.com زرین بوک سوالات تشریحی کتاب دانش خانواده و جمعیت http://zarrinbook.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367281868/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b style=""><font size="2">فرمت فایل : PDF</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="2">تعداد صفحات: 56</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b><font size="2">حجم فایل : 3.1 مگابایت</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><b style=""><font size="2">قیمت: 10.000 تومان</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: 1.9rem !important;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; font-family: Vazir;"><font color="#ff0000">توضیحات و دانلود : در ادامه مطلب&nbsp;</font></strong></p></div>